IT - Ms Hồng | 0979.127.956
Mr Kỳ | 090.346.2356
Số người online: 126
Tổng lượt truy cập: 24,258

Hệ thống âm thanh trong tòa nhà, văn phòng, nhà hàng, nhà máy xí nghiệp, trường học, nơi công cộng
… nhằm mục đích:

-          - Thông báo công cộng

-          -  Mít tinh, hội nghị …

-          -  Kết hợp làm hệ thống cảnh báo khẩn cấp

Tùy theo chức năng tích hợp của hệ thống âm thanh mà có rất nhiều thiết bị khác nhau, tuy nhiên một

hệ thống

Hệ thống âm thanh cơ bản có các thành phần:

- Micro: dành cho việc phát t